150 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PEDAGOGIC LA BÂRLAD


 
150 alb.jpg      Astăzi trăiesc sentimentul bucuriei că mi-a fost dat să iau parte la trei mari aniversări ale acestui lăcaș de cultură – cea de 100 de ani, ca elevă a orașului, cea de 125 de ani și 150 de ani, ca profesoară în această instituție.
      De asemenea, mă mândresc cu faptul că am avut dascăli cu dragoste de carte și de elevi, de la care am preluat ștafeta și am predat-o unor oameni la fel de minunați. Sentimentele acestea se împletesc cu cele de nostalgie că anii au trecut și că s-au stins mulți dintre profesori, cărora le purtăm recunoștință și în memoria cărora ne înclinăm, cu cele de speranță că Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” va rămâne printre cele de frunte din Bârlad.
     Pentru  Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” scurgerea timpului a adus, necontenit, provocări şi oportunităţi. Istoria şcolii noastre stă sub semnul permanentei reinventări, a neîncetatei căutări în drumul către mai bine, a descoperirilor individuale, dar şi a potenţialului colectiv.
LA MULȚI ANI!
Director, prof. Gabriela PAȘCA
 
 
Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” - 150 de ani de activitate
      Pe data de 29 noiembrie 2020, Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Bârlad împlinește 150 de ani de existență, de tradiție în formarea și educarea tinerilor. Numită inițial școală normală, instituția noastră este una dintre cele mai vechi instituţii pedagogice din ţară, formând de-a lungul vremii nenumărate generații de învățători și educatoare, dar, de aproape 20 de ani, și artiști (în domeniul artelor plastice și în domeniul muzical), sportivi și filologi.
      Ca urmare a eforturilor Societății pentru învățătura poporului român – secțiunea Tutovei, pe 29 noiembrie 1870, s-a înființat la Bârlad Școala Normală de învățători „Principele Ferdinand”, prin eforturile marelui om de cultură Ioan Popescu. Deşi originar din judeţul Satu-Mare, refugiat după revoluţia din 1848 în Moldova, Ioan Popescu a devenit o figură ilustră a învăţământului, culturii şi chiar a politicii bârlădene. De-a lungul timpului, instituția și-a desfășurat activitatea în mai multe localuri, printre care amintim: casele lui Panaite Velicovici din cartierul Podeni, „Casa Roșie” (Centrul Cultural „Mihai Eminescu”), Liceul de băieţi (Colegiul Naţional „Gh. Roşca Codreanu”), Şcoala nr. 4 „Tudor Pamfile”, Liceul Industrial de Fete „Nicolae Roşca Codreanu” (astăzi, fostul local al Centrului de Plasament nr.2), localul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” etc. Astfel, aceasta a avut o evoluție constantă, deși a trecut prin momente de impas, iar succesul acestei evoluții este demonstrat de menținerea ei ca instituție de învățământ cu prestigiu și în contemporaneitate.
      Numele „Alexandru Vlahuţă” a fost conferit, prin decret al Consiliului de Stat, în 1970, cu ocazia sărbătoririi centenarului. De la 15 septembrie 2001, Liceul Pedagogic „Alexandru Vlahuţă” îşi desfăşoară activitatea în noul local propriu cu noile profiluri și specializări: profilul pedagogic (specializările: Învățători – Educatoare, Instructor de activități extrașcolare), profilul artistic (Instructor muzical, Tehnician pentru tehnici artistice), profilul sportiv (Instructor sportiv – Rugby și Atletism) și profilul teoretic – Filologie (Lb. engleză intensiv). Începând cu 1 septembrie 2009, s-a înființat nivelul preșcolar, cele patru grupe constituindu-se în grădinița de aplicație a elevilor de la profilul pedagogic. De la 1 septembrie 2013, Liceul Pedagogic poartă numele marelui pedagog și primului director care a pus bazele învățământului pedagogic bârlădean - „Ioan Popescu”.
      Iubirea pentru profesia de formator de suflete i-a îndrumat pe cei mai mulți dintre absolvenți să-și dedice întreaga carieră acesteia și chiar să devină la rândul lor dascăli în liceul pe care l-au absolvit, continuând astfel tradiția. Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” promovează astăzi un model educațional european bazat pe competență, performanță, profesionalism, responsabilitate, model adaptat principiilor educației actuale, multiculturalității și egalității de șanse specifice unei societăți în continuă schimbare. Interesul crescut pentru o educație de calitate se concretizează anual în performanțele obținute de către elevi, sub coordonarea unui corp profesoral de excepție, la diverse olimpiade și concursuri, doar în ultimii 5 ani obținându-se peste 27 de premii și mențiuni la fazele internaționale, cel puțin 113 la fazele naționale, 51 la fazele interjudețene și peste 241 la cele județene. Printre cele mai relevante evenimente la care elevii își demonstrează competențele formate în cadrul liceului sunt: Olimpiada Națională de Pedagogie – Psihologie (pentru licee pedagogice), Olimpiada Animatorilor (pentru licee pedagogice), Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor, Olimpiada Națională de Meșteșuguri, Olimpiada Națională a Sportului Școlar (rugby și atletism), Concursul Național de Artă „Primăvara Artelor”, Concursul Internațional de Artă „N. N. Tonitza”, Concursul Internațional de Interpretare Muzicală „George Enescu”, Concursul Național de Artă „Camil Ressu”, Concursul Național de Muzică Ușoară și Populară „Comoara Moldovei”, Festivalul Național de Muzică pentru Copii și Tineret „Vâlcea Song Fest”, Concursul Național „Mesajul meu antidrog”, Concursul Național de Mediu „Și gestul tău contează”, Concursul Național SOS ”Salvați Pământul!” etc.
      De asemenea, orientarea spre dimensiunile europene ale educației este evidentă în Liceul Pedagogic „Ioan Popescu”, iar implicarea activă în diverse tipuri de parteneriate și în promovarea valorilor europene a fost recompensată cu obținerea titlului de Școală Europeană în anii 2009 și 2017. După desfășurarea a șapte proiecte de tip Comenius în perioada 2002 - 2011, din 2015 până în prezent s-au desfășurat tot atâtea proiecte de tip Erasmus+, finanțate, de asemenea, de Uniunea Europeană. Aceste proiecte au presupus atât formarea cadrelor didactice pentru îmbunătățirea competențelor didactice și de specialitate, cât și parteneriate cu diverse instituții de renume din Italia, Franța, Turcia, Spania, Cehia, Letonia, Estonia, Polonia, Bulgaria, Lituania etc.
      Performanțele constante ale elevilor la competițiile de specialitate, traseul de carieră al acestora și calitatea pregătirii cadrelor didactice demonstrează realizarea unui învățământ vocațional de calitate, care păstrează pe de o parte valorile tradiționale, iar, pe de altă parte, se îndreaptă spre modernism și spre atingerea dimensiunii europene.
Director adjunct, prof. dr. Daniela MARINESCU

Gânduri la aniversare - elevii clasei a XI-a P2


150 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PEDAGOGIC LA BÂRLAD 
- SĂRBĂTOARE ÎN PANDEMIE -

prof. dr. Tatiana BRADU

 

We hope you enjoy your visit here. Please join or login if you have joined before.